Podwyżka emerytury o 255 zł dzięki ryczałtowi energetycznemu – zasady i warunki przyznawania dodatku

Ryczałt energetyczny to specyficzne świadczenie, które ma możliwość podnieść kwotę wpływających na konto emeryta lub rencisty środków od ZUS lub KRUS. Warto się zaznajomić z informacjami o tym, kto ma prawo do otrzymania tego dodatku i jaka jest jego wartość.

Dodatek w formie ryczałtu energetycznego jest jednym ze świadczeń dodatkowych oferowanych przez ZUS i KRUS. Stanowi on formę wsparcia finansowego, która pomaga zredukować obciążenia domowej kasy. Pozwala na zmniejszenie wydatków na energię elektryczną, ciepło oraz gaz. Warunkiem otrzymania tego typu wsparcia jest korzystanie z tych źródeł energii i ciepła na potrzeby gospodarstwa domowego.

Z dodatku ryczałtowego mogą skorzystać określone grupy osób, a są to:
– Kombatanci i pozostałe osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
– Żołnierze wykonujący przymusowo pracę w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach wydobywczych rud uranu i batalionach budowlanych w ramach zastępczej służby wojskowej
– Wdowy lub wdowcy po kombatantach i innych uprawnionych, którzy pobierają emeryturę lub rentę
– Wdowy po żołnierzach pracujących przymusowo, które otrzymują emeryturę lub rentę.
W sytuacji, kiedy osoba ma prawo do otrzymania więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego, przysługuje jej tylko jeden ryczałt energetyczny.

Aby ubiegać się o przyznanie dodatku w formie ryczałtu energetycznego, należy złożyć odpowiedni wniosek w placówce ZUS lub KRUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można znaleźć online, na stronie ZUS pod nazwą formularza ZUS-ER-DKK-01. Wymagane dokumenty dołączane do wniosku to:
– Decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca okresy działalności kombatanckiej lub represji dla osoby ubiegającej się o świadczenie lub potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów i wdowców
– Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które potwierdza okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej (dla żołnierzy przymusowo zatrudnionych)
– Zaświadczenie odpowiedniego organu wojskowego, jeśli chodzi o wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.