Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za nieaktualne informacje w księgach wieczystych

Warto jednak pamiętać, że spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody dla osób trzecich (wynikające z braku aktualności wpisu prawa własności) do momentu złożenia wniosku o nowy wpis. Dopiero po złożeniu wniosku o wpis własności warto ubiegać się o umorzenie grzywny. Nieaktualność wpisu prawa własności nie dotyczy sytuacji sprzedaży nieruchomości lub darowizny, gdzie księgi wieczyste są aktualizowane na wniosek notariusza. Wszelkie formalności związane z wpisem do ksiąg wieczystych powinny być załatwiane jak najszybciej, nie czekając na moment, gdy pośrednik lub potencjalny nabywca zwróci uwagę na problem.