Nadchodzi zmiana w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi: otwarcie okienka transferowego w 2024 roku

W 2024 roku, po znacznej przerwie, nadejdzie moment istotny dla zarządzania finansami emerytalnymi. Pokaże się bowiem możliwość dokonywania wyboru dotyczącego przyszłych składek emerytalnych. Szczególnie istotne będzie to dla tych, którzy wcześniej zdecydowali się na przystąpienie do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i mają mniej niż 10 lat do momentu przejścia na emeryturę. Będą oni mogli podjąć decyzję o kontynuacji gromadzenia części swoich środków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), bądź w OFE.

Interesujące jest to, że Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały imponujące rezultaty ostatnimi czasy. Dane udostępnione przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych pokazują, że w ubiegłym roku OFE zyskały na wartości o 36,5 proc., co było lepszym wynikiem niż w rekordowym roku 2021 – wtedy zysk wyniósł 29,7 proc. Dzięki tym zachęcającym wynikom ponad 14,5 mln osób posiadających rachunki w OFE będzie mogło podjąć decyzję o najlepszym dla nich sposobie zabezpieczenia finansowego na przyszłość.

W 2020 roku, z uwagi na pandemię i plany związane z OFE, nie otwarto tzw. okienka transferowego. Okienko to daje możliwość decydowania o przyszłych składkach emerytalnych, które mają być przekazane do systemu. Warto jednak pamiętać, że środki zgromadzone w OFE są inwestowane na giełdzie, więc ich wartość może zmieniać się w obie strony – zarówno na plus, jak i na minus. Z kolei w ZUS-ie, gdzie środki są waloryzowane i istnieje pewność, że ich wartość nie spadnie, inwestycje w OFE wiążą się z pewnym ryzykiem. Mimo niewielkiej wysokości składki przekazywanej do OFE, stanowi ona część przyszłego kapitału emerytalnego, który ZUS będzie wypłacać dożywotnio po osiągnięciu wieku emerytalnego przez podatnika.

Okres umożliwiający ubezpieczonym wybór przeznaczenia części swojej składki emerytalnej ma nastąpić między 1 kwietnia a 31 lipca. Dokładne terminy zostaną jednak określone przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. W tym czasie osoby ubezpieczone będą mogły zdecydować, czy chcą nadal finansować OFE, czy też przenieść zgromadzone środki na subkonto w ZUS-ie.