Poradnik: Jak prawidłowo założyć księgę wieczystą i jaki jest koszt tego procesu?

Księga wieczysta jest niezwykle ważnym dokumentem w kontekście posiadania nieruchomości. Dzięki niej, możliwe jest uzyskanie przekonującego dowodu na prawo własności określonej nieruchomości. Księga ta zawiera pełne informacje dotyczące danej nieruchomości, łącznie z wszelkimi obciążeniami jakie na niej ciążą. Dla właściciela nieruchomości lub potencjalnego nabywcy, księga wieczysta to gwarancja prawnej pewności. Księga wieczysta jest swoistym rejestrem, który dokładnie przedstawia stan prawny nieruchomości o której mówi.

Niemniej, nadal istnieją nieruchomości, które nie posiadają założonej księgi wieczystej. Takie przypadki najczęściej dotyczą terenów wiejskich. W takiej sytuacji, warto jak najszybciej zainicjować proces założenia tejże księgi. Jej posiadanie jest szczególnie wartościowe dla osób starających się o kredyt hipoteczny lub chcących sprzedać swoją nieruchomość, jako że potencjalni nabywcy zawsze będą chcieli zweryfikować stan prawny nieruchomości. Założenie księgi wieczystej możemy przeprowadzić samodzielnie albo powierzyć to zadanie profesjonalistom, takim jak notariusz.

Jak założyć księgę wieczystą?

Proces zakładania księgi wieczystej i wprowadzania w niej zmian jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. W przypadku samodzielnej realizacji tego zadania, trzeba udać się do sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości i złożyć tam wniosek o założenie księgi wieczystej. Wzór takiego wniosku można pobierać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości albo wypełniać bezpośrednio na miejscu. W treść wniosku trzeba wpisać wszystkie wymagane informacje i dokładnie opisać położenie nieruchomości, zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntów.

Wraz z powyższym wnioskiem należy dostarczyć formularz żądania wpisu w księdze wieczystej, w którym opisuje się wszystkie roszczenia, ograniczenia oraz ewentualną hipotekę. Przydatne będzie również załączenie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów oraz dokumentu potwierdzającego prawo własności. Każdy z tych dokumentów musi być oryginałem lub poświadczoną kopią, wystawioną przez odpowiadającą za to instytucję. Gdy decyzję wydano na podstawie postanowienia administracyjnego lub orzeczenia sądowego, dokument musi posiadać klauzulę prawomocności. Na tym etapie processu, wnioskodawca musi pokryć pierwsze związane z tym koszty. Wypis z rejestru gruntów kosztuje 12 zł za pierwszą działkę i 6 zł za każdą kolejną, a wyrys kosztuje 120 zł za pierwszą działkę i 12 zł za każdą następną w tej samej miejscowości.

Ważne jest podkreślenie, że nie tylko właściciel ma prawo złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej. Może to zrobić także posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wierzyciel, który nabył odpowiednie prawa, osoba mająca ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości czy właściwa jednostka państwowa uprawniona do złożenia takiego wniosku.

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

Opłaty związane z założeniem księgi wieczystej regulowane są przez Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Według tejże ustawy, za samo założenie księgi wieczystej płaci się 100 zł, wpis hipoteki do rejestru kosztuje 200 zł, a dodatkowo należy zapłacić podatek w wysokości 19 zł. Wpisy dotyczące własności, użytkowania wieczystego czy spółdzielczego prawa do lokalu wynoszą natomiast 150 zł.

Jak skorzystać z pomocy notariusza?

Jeżeli zdecydujemy się na powierzenie sprawy założenia księgi wieczystej notariuszowi, musimy dostarczyć mu wszystkie wyżej opisane dokumenty. Na ich podstawie notariusz wypełni wniosek i pobierze za to opłatę, której wartość jest określona przez Rozporządzenie.