Stłuczka czy wypadek? Jak postępować po zdarzeniu drogowym

Niepewność co do dalszych działań po zaistniałym zdarzeniu drogowym jest często spotykanym problemem. Możliwość posiadania pełnej świadomości, co robić w takiej sytuacji, może okazać się nieoceniona, aby uniknąć nieprawidłowych decyzji wynikających z braku znajomości przepisów. Wiedza na temat odmienności stłuczki od wypadku drogowego oraz wytyczne postępowania w obu przypadkach to klucz do prawidłowego zachowania na drodze. Prawidłowe działanie w każdej sytuacji jest równie ważne jak bezpieczna jazda.

Jak odróżnić stłuczkę od wypadku drogowego? Z punktu widzenia prawa, są to dwie różne sytuacje, które łączy jedynie fakt, że nazywane są zdarzeniami drogowymi. Opisywane są jako kolizje pomiędzy dwoma pojazdami lub pojazdem a innym obiektem (np. drzewo, budynek, barierka, lampa) albo osobą.

Wiele osób błędnie uważa, że stłuczka to mało poważne zdarzenie z niewielkimi uszkodzeniami samochodu. W rzeczywistości jednak skala uszkodzeń pojazdu nie wpływa na klasyfikację zdarzenia. Można spotkać się z sytuacją, w której stłuczka generuje wyższe koszty naprawy niż wypadek drogowy.

W przeciwieństwie do stłuczki, wypadek drogowy obejmuje sytuacje, w których doszło do zranienia osób, a następstwa te nie mogą zostać całkowicie zniwelowane przez leczenie trwające krócej niż siedem dni. W przypadku śmierci uczestnika zdarzenia, również mówimy o wypadku drogowym.

Postępowanie po stłuczce powinno polegać na porozumieniu się kierowców i usunięciu uszkodzonych pojazdów z drogi, umożliwiając tym samym przejazd innym użytkownikom. Nie jest wymagane wezwanie policji, chyba że strony nie mogą dojść do porozumienia co do winy za zdarzenie. Winowajca powinien podać poszkodowanemu swoje dane oraz numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela. Jeśli planujesz ubiegać się o odszkodowanie z AC, skontaktuj się jak najszybciej ze swoim ubezpieczycielem.

Zasady postępowania po wypadku drogowym są inne – należy bezzwłocznie wezwać policję. Warto też pomyśleć o pomocy dla rannych, jeśli to możliwe. Samochodów nie przesuwamy – stanowią one dowód w prowadzonym postępowaniu i muszą być zabezpieczone przez policję. Spowodowanie stłuczki jest wykroczeniem i grozi za to grzywna, natomiast spowodowanie wypadku drogowego to już przestępstwo z art. 177 Kodeksu karnego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do trzech lat, a w przypadku śmierci ofiary – nawet do ośmiu lat.