Sprawdź, czy jesteś narażony na zagrożenie przedwczesnej śmierci: sześć trywialnych ćwiczeń, które udzielą odpowiedzi

Na pytanie dotyczące Twoich perspektyw na długotrwałe i zdrowe istnienie nie musisz szukać odpowiedzi u wróżbitów ani przewidywań kryształowych kul. Wydajność, z jaką przeprowadzasz najłatwiejsze zadania lub wykonywane codziennie czynności może być wystarczająca. Tę teorię potwierdzili naukowcy z różnych krajów.

O tym, jak długo będziemy żyli i w jakim stanie, decydują różne czynniki, a nie tylko nasza determinacja. Wielu z nich wiąże się bezpośrednio z naszym zdrowiem i kondycją fizyczną. Jak to sprawdzić? Okazuje się, że nie potrzebujesz zaawansowanego sprzętu ani czasochłonnych analiz. Zamiast tego, codzienne czynności, takie jak chodzenie po schodach, stanie na jednej nodze czy moc uścisku dłoni mogą dostarczyć odpowiedzi.

Dziennik „Daily Mail” dokładnie przeanalizował kilka badań prowadzonych przez ekspertów z różnych miejsc na świecie, które wskazują, że jakość wykonanych ćwiczeń może być powiązana z długością naszego życia.

Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Brazylii sugerują, że niezdolność do utrzymania równowagi podczas stania na jednej nodze przez 10 sekund może oznaczać ryzyko przedwczesnej śmierci.

Naukowcy z CLINIMEX, kliniki medycyny ćwiczeń w Rio de Janeiro, poddali 1700 osób w wieku od 50 do 75 lat różnym testom sprawności. Jednym z nich było stanie na jednej nodze przez 10 sekund bez jakiegokolwiek wsparcia. Następnie naukowcy obserwowali historię chorób tych osób przez kolejne siedem lat. W tym czasie 123 osoby z badanej grupy zmarły.

Wyniki opublikowane w „British Journal of Sports Medicine” wykazały, że osoby, które nie były w stanie utrzymać równowagi na jednej nodze przez 10 sekund, były o 84 proc. bardziej narażone na śmierć niż osoby, które nie miały problemów z tym zadaniem.

Oczywiście problemy z równowagą nie były bezpośrednią przyczyną śmierci. Niemniej jednak, trudności ze staniem na jednej nodze mogą sygnalizować istnienie schorzeń, które ostatecznie mogą doprowadzić do śmierci.

Badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych we Francji wykazało, że osoby, które chodzą wolniej, są bardziej narażone na ryzyko śmierci.

Naukowcy zmierzyli tempo chodzenia 3200 osób w wieku powyżej 65 lat, a następnie obserwowali ich przez kolejne pięć lat.

Uczestnicy mieli do przejścia sześciometrowy odcinek korytarza. Wolniej poruszający się mężczyźni pokonywali ten dystans z prędkością 90 m/min, podczas gdy szybsi szli z prędkością większą niż 110 m/min. Najwolniejsze kobiety poruszały się z prędkością 81 m/min, a najszybsze – co najmniej 90 m/min.

Wyniki tych badań opublikowano w 2009 roku w „British Medical Journal”. W ciągu pięciu lat zmarło ponad 200 uczestników badań, a najwięcej z nich stanowiły osoby poruszające się najwolniej. Analiza wykazała, że ryzyko śmierci było o 44 proc. wyższe w grupie osób poruszających się najwolniej w porównaniu do grupy osób chodzących najszybciej.