Znalezienie zastosowania dla doświadczenia zawodowego osób po 55 roku życia na rynku pracy

Wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia i poprawą stanu zdrowia osób starszych, te, które przekroczyły 55 rok życia, mają szansę dalej angażować się aktywnie w rynek pracy. Oczekuje się od nich adaptacji do nowych warunków, otwartości na nowe wyzwania i ludzi, większej kreatywności oraz gotowości do podróżowania. Kontynuowanie aktywności zawodowej po 55 roku życia może przynosić korzyści społeczne i ekonomiczne. Beata Czech, Dyrektor Wykonawczy firmy Promedica24, podzieli się swoją wiedzą na temat sytuacji osób w wieku 55+ na rynku pracy i możliwościach kariery.

W kontekście rozmów o podniesieniu wieku emerytalnego, Beata Czech zauważa, że istnieją zawody, które mogą być wykonywane przez osoby powyżej 55 roku życia, nawet jeśli wymagają one przekwalifikowania się. Pracodawcy coraz częściej doceniają dojrzałość i doświadczenie tych osób. Przykładem zawodu, w którym można szybko zdobyć potrzebne umiejętności i kompetencje, jest opiekun domowy. Ta rola obejmuje nie tylko wykonywanie prostych obowiązków domowych, ale przede wszystkim towarzyszenie osobie starszej w codziennym życiu. Ograniczeniem dla osób po 55 roku życia może być jedynie zła kondycja fizyczna lub psychiczna.

Rola opiekuna osoby starszej różni się w zależności od stanu zdrowia podopiecznego i umiejętności opiekuna. Może obejmować codzienną pomoc podopiecznemu w czynnościach higienicznych, poruszaniu się, ubieraniu się, utrzymaniu porządku i przygotowywaniu posiłków. W większości przypadków jednak głównym zadaniem jest zapewnienie towarzystwa. Praca ta wymaga dużej empatii, cierpliwości i troski.

Kontrakty na pracę opiekuna osoby starszej mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, zależnie od potrzeb i planów opiekuna. Opiekun mieszka zwykle u seniora przez okres kontraktu – zazwyczaj jest to około 6 tygodni. Po zakończeniu kontraktu, jeśli obie strony wyrażają taką wolę, możliwe jest jego przedłużenie.

Wśród kluczowych umiejętności, jakie powinien posiadać opiekun osoby starszej, Beata Czech wymienia empatię, cierpliwość i komunikatywność. Ponadto, osoby planujące podjąć pracę opiekuna powinny zdobyć wiedzę na temat zasad opieki nad osobami starszymi i chorymi, czego można się nauczyć na specjalistycznych szkoleniach. Osoby, które nabyły doświadczenie w opiece nad bliskimi lub seniorami, mają łatwiejszy start w tej roli.