Adaptacja mieszkań dla seniorów – jak zrealizować to wyzwanie?

Zarówno funkcjonalność jak i bezpieczeństwo domu są niezwykle istotne dla osób starszych. Niemniej jednak, według badania PolSenior, emeryci przyznają, że ich miejsca zamieszkania często nie są dostatecznie przystosowane do ich potrzeb oraz ograniczeń. Wynika to między innymi z wysokich kosztów takiej adaptacji. Zaledwie 4,5% emerytów posiada uchwyty i poręcze w łazience, 2,3% ma podłogi antypoślizgowe, a 4,7% urządzenia do ćwiczeń i rehabilitacji w domu. Nawet 24% seniorów nie ma stałego dostępu do ciepłej wody. W tym kontekście pojawia się coraz więcej rozmów na temat tak zwanej srebrnej architektury, która zakłada tworzenie osiedli dedykowanych osobom starszym. Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM przypomina jednak, że równie ważne jest przystosowywanie już istniejących mieszkań do potrzeb seniorów.

Tzw. budownictwo senioralne charakteryzuje się automatycznymi drzwiami, szerokimi korytarzami, windami z informacją dźwiękową czy kuchniami i łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób starszych. Niektóre z tych miejsc oferują nawet systemy teleopieki, pozwalające seniorom na szybki kontakt ze służbami medycznymi. Często mówi się o tym, że to jest przyszłość budownictwa, zwłaszcza że współczesne społeczeństwo szybko się starzeje. Szacuje się, że do 2030 roku aż 68% ekspertów z firmy doradczej ThinkCo uważa, że takie domy i mieszkania dla seniorów staną się powszechne. Budownictwo senioralne będzie obejmować nie tylko nowe mieszkania i osiedla, ale również domy opieki oraz nieruchomości na wynajem przeznaczone dla emerytów.

Wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie nie jest zaskoczeniem. Według GUS, już co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat. Prognozy GUS wskazują, że w 2030 roku liczba ludności w wieku 60+ wyniesie 10,8 mln a w 2050 roku 13,7 mln, co będzie stanowiło około 40% całego społeczeństwa. Dane Eurostatu pokazują, że Polska jest jednym z krajów UE, które najszybciej się starzeją – wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrósł w ciągu ostatniej dekady o 9,6%. W kontekście niskich emerytur i rosnącej stopy zastąpienia, problemem stają się również niedostosowane do potrzeb seniorów mieszkania, domy opieki czy domy spokojnej starości.

A co z osobami, które nie mogą lub nie chcą przeprowadzić się do nowego mieszkania? Robert Majkowski podkreśla, że budownictwo senioralne jest przyszłością, ale równocześnie zwraca uwagę na obecne warunki mieszkaniowe seniorów. Zachęca do wprowadzania zmian w już istniejących nieruchomościach zamieszkiwanych przez osoby starsze. W badaniu PolSenior wynika, że jedynie 49% seniorów posiada balkon lub taras. Dodatkowo, wiele osób starszych codziennie boryka się z barierami architektonicznymi – ponad 40% seniorów napotyka na problemy przy wychodzeniu z domu, takie jak wysokie schody (52,6%), brak windy (47,8%) czy brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (30,3%).