Alternatywne metody zwiększania dochodów na emeryturze

Na wstępie warto zwrócić uwagę na różne strategie podwyższania budżetu emerytalnego. Jednym z możliwych podejść jest dorabianie do emerytury. Kluczowe jest jednak zapamiętanie, że dla osób korzystających z „normalnej” emerytury, nie istnieją żadne bariery dotyczące dorabiania. Z drugiej strony, osoby, które skorzystały z tzw. „wcześniejszej” emerytury mają pewne limity. Przekroczenie określonego pułapu zarobków może prowadzić do obniżenia, a nawet całkowitego zawieszenia ich obecnej emerytury. Jakie są to konkretne kwoty? Emeryci „wcześniejsi” oraz renciści mogą dorobić do maksymalnej kwoty 4536,50 zł miesięcznie – przekroczenie tej sumy skutkuje zmniejszeniem miesięcznego świadczenia emerytalnego. Jeśli jednak zarobią ponad 8424,90 zł miesięcznie, ich świadczenie zostaje całkowicie zawieszone.

Alternatywnym rozwiązaniem służącym powiększeniu domowego budżetu jest wynajem pokoju lub większej części nieruchomości, na przykład całego piętra domu. Niemniej jednak, warto zwracać uwagę na ostrożność i wynajmować tylko osobom, które zostały przez nas poprzednio sprawdzone. Zalecane jest również ubezpieczenie nieruchomości w przypadku ewentualnych szkód oraz podpisanie korzystnej umowy najmu. Jednym z najbezpieczniejszych wyborów jest umowa najmu okazjonalnego, która obejmuje akt poddania się egzekucji najemcy i wskazanie lokalu do wyprowadzki. Taki układ prawny gwarantuje ochronę właściciela nieruchomości przed potencjalnymi problemami z najemcą, na przykład nieuregulowaniem opłat, wyrządzeniem szkód, czy odmową wyprowadzenia się.