Czy dzięki dodatkowej pracy możemy podwyższyć sobie emeryturę?

Czy dzięki dodatkowej pracy możemy podwyższyć sobie emeryturę? Odpowiedź brzmi twierdząco. Należy wiedzieć, że zarobki uzyskane z pracy już na emeryturze mogą nam podnieść podstawę jej wymiaru. Czy trzeba spełnić jakiś warunek?

Praktycznie jedynym warunkiem jest to, że za pracującego emeryta odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne. Warto wiedzieć, że jeżeli nowy wskaźnik wysokości świadczenia, czyli nowe zarobki, są wyższe niż te wcześniej uwzględnione, nasza emerytura będzie wtedy wyższa.

Czy wszystkie emerytury mogą podlegać nowemu przeliczeniu? Oczywiście przeliczeniu mogą podlegać wszystkie emerytury: wcześniejsze, częściowe i te pobierane po ukończeniu wieku emerytalnego. Ale należy pamiętać o tym, że przeliczenie emerytury nie następuje z automatu, czyli ściślej mówiąc z urzędu. Więc zainteresowany emeryt powinien złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS i zaznaczyć w nim wyraźnie, o jakie przeliczenie chodzi. Czy trzeba się obawiać, że po nowym przeliczeniu emerytura będzie niższa od poprzedniej?

Absolutnie nie trzeba się obawiać, że emerytura po przeliczeniu będzie niższa od poprzedniej. Jeżeli nawet nowa podstawa okaże się mniej korzystna, nasza emerytura będzie wypłacana w dotychczasowym wymiarze.