Dlaczego sporządzanie testamentu jest ważne? Kluczowe informacje na temat polskiego prawa spadkowego

Rozważania na temat kwestii spadkowych, choć bywają niewygodne, są niezbędne dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa naszym bliskim. Polski system prawny przewiduje dwa mechanizmy dziedziczenia majątku po zmarłym. Pierwszy z nich, preferowany przez większość osób ze względu na swoją prostotę i bezpośredniość, to dziedziczenie testamentowe. Drugi, stosowany w sytuacji braku ważnego testamentu, to tzw. dziedziczenie ustawowe.

W przypadku dziedziczenia testamentowego, decyzja o podziale majątku leży w rękach spadkodawcy. Tylko on może sporządzić dokument określany jako testament, który stanowi jednoznaczną deklarację jego woli dotyczącej przyszłego podziału dobytku. Takie rozwiązanie gwarantuje pokój i porządek w rodzinie po odejściu bliskiej osoby.

Jeśli jednak testament nie został stworzony lub jest nieważny, wówczas dziedziczenie przebiega według reguł określonych w Kodeksie Cywilnym. Ten ostatni scenariusz nosi nazwę dziedziczenia ustawowego.

Testament, jako dokument prawny, musi być sporządzony w obecności świadków i zawierać jednoznaczną deklarację woli spadkodawcy. Ważne jest, że to tylko spadkodawca ma prawo stworzyć testament oraz go odwołać, pod warunkiem pełnej zdolności do czynności prawnych podczas wykonania obu tych działań. Nikomu innemu nie przysługuje prawo do anulowania testamentu.