Program Bon Senioralny 2024: Co oferuje i jakie są warunki otrzymania świadczenia?

Rok 2024 przyniesie ze sobą nowy program wsparcia skierowany do seniorów, zwłaszcza tych, którzy zmagają się z wykonywaniem codziennych czynności i muszą polegać na pomocy innych. Program ten, znany jako Bon Senioralny, ma na celu ułatwienie pokrycia chociaż części kosztów związanych z opieką nad osobami starszymi. Ale jakie są szczegółowe założenia tego programu i kto będzie mógł skorzystać z tego rodzaju wsparcia?

W Polsce istnieje szereg form pomocy dla osób starszych, które obejmują między innymi ulgi w komunikacji miejskiej, zwolnienia od opłat za abonament RTV czy różnego rodzaju ulgi podatkowe. W 2024 roku planuje się rozszerzyć ten system wsparcia o wprowadzenie Bona Senioralnego. Jest to nowatorski program mający na celu dostarczenie dodatkowej pomocy tym seniorom, którzy są zależni od opieki innych osób. Ten bon ma znacząco poprawić standard życia seniorów i ich rodzin, a w szczególności tych, którzy równocześnie pracują i zajmują się opieką nad swoimi starszymi bliskimi.

Jak działa Bon Senioralny? Jest to program mający służyć jako wsparcie dla osób starszych, które doświadczają trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Bon ma umożliwić pokrycie kosztów opieki nad seniorem, co pozwoli odciążyć jego rodzinę (dzieci, wnuki i pozostałych bliskich).

W ramach programu Bon Senioralny przewiduje się realizację trzech głównych celów. Pierwszym z nich jest umożliwienie zatrudnienia asystenta, który będzie pomagał seniorowi w miejscu jego zamieszkania. Drugim celem jest odciążenie opiekunów i umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Trzecim celem jest popularyzacja korzystania z usług opieki nad seniorami, które na razie są dostępne w ograniczonym zakresie ze względu na bariery ekonomiczne i kulturowe.