Emerytury i renty w 2024 roku: szczegóły dotyczące waloryzacji

W bieżącym roku doświadczamy wzrostu emerytur i rent o 12,12%, przy czym nie obserwujemy równoczesnej waloryzacji kwotowej. Osoby korzystające z minimalnych świadczeń również mogą spodziewać się większych wypłat od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest na podstawie zasad sformułowanych w art. 88–89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uchwalonej 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1251; ostatnia zmiana Dz.U. z 2023 r., poz. 1429). Wartości długoterminowych świadczeń, takich jak emerytury przyznane na starych i nowych zasadach, renty z powodu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, są poddawane waloryzacji.

Podobna procedura dotyczy świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent socjalnych. Od 1 marca 2024 r. wszystkie te świadczenia są wyższe o 12,12%. Wzrost dotyczy również świadczeń minimalnych.

Od 1 marca 2024 r. najniższe emerytury i renty ustalone zostały na poziomie:

• 1780,96 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna,

• 1335,72 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

• 2137,15 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz renta rodzinna wypadkowa,

• 1602,86 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.