ZUS poinformował: Podwyższone emerytury i renty trafiły do prawie 4 milionów osób

To już oficjalna informacja – blisko 4 miliony emerytów i rencistów otrzymało podwyższone świadczenia. W ciągu ostatnich dni, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Paweł Żebrowski, poinformował o bezproblemowym przebiegu wypłat zwaloryzowanych emerytur oraz rent. Zmienione kwoty zaczęły obowiązywać od 1 marca, a ich wartość zwiększyła się o 12,12%. Każda osoba, która 29 lutego miała prawo do otrzymania świadczenia, zostanie też powiadomiona o nowej kwocie swojego świadczenia.

Paweł Żebrowski przekazał, że do tej pory ZUS wypłacił już prawie 4 miliony podwyższonych świadczeń. Całość tej operacji kosztowała ponad 1,3 mld zł. Równocześnie informuje, że trwają przygotowania do kolejnych terminów wypłat dla reszty emerytów i rencistów. Waloryzacja jest procesem automatycznym, nie wymaga składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków ze strony beneficjentów.

Co roku ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca, kwoty te wzrosły o wspomnianą już wcześniej wartość 12,12%. Po przeprowadzonej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą teraz 1780,96 zł, co stanowi wzrost z poprzedniej kwoty 1588,44 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy podniosła się do 1335,72 zł. Identyczna kwota obowiązuje teraz dla renty socjalnej.

Zwiększyła się również wartość graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych – teraz wynosi ono 2419,33 zł. Podobnie, świadczenie honorowe dla osób mających setne urodziny (obchodzone po 29 lutego tego roku) wzrosło do 6246,13 zł.

Waloryzacja dotyczy również świadczeń przyznanych do końca lutego 2024 roku. Przykładowo dodatek dla sieroty zupełnej wzrósł z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny zwiększył się z 294,39 zł do 330,07 zł – podobnie jak dodatek za tajne nauczanie. Z kolei dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego, uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, podniósł się z 441,59 zł do 495,11 zł. Zmieniła się też wartość ryczałtu energetycznego – teraz wynosi on 299,82 zł.

Wszyscy emeryci i renciści, którzy mieli prawo do wypłaty świadczenia 29 lutego, otrzymają decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Proces wysyłki decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu.