Główne założenia rządowej inicjatywy "Bon Senioralny" gwarantujące do 2150 zł wsparcia finansowego

Reforma socjalna, nad którą aktualnie pracuje nasz rząd, przewiduje wprowadzenie tzw. bonu senioralnego. Jest to projekt ustawy, który zakłada sfinansowanie usług związanych z opieką nad osobami starszymi przez państwo, bezpośrednio w ich domach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty tego projektu. Maksymalna kwota wsparcia, jaką seniorzy mogą otrzymać wynosi 2150 zł. Bon ma być udostępniony od drugiej połowy 2025 roku.

Kilka dni temu Minister ds. Polityki Senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, zaprezentowała główne założenia programu bonu senioralnego. Program ma na celu wsparcie osób powyżej 75 roku życia oraz ich rodzin, które są w stanie pracować i opiekować się nimi. Świadczenie może być przeznaczone na różne usługi, takie jak pomoc w codziennych czynnościach, przygotowywanie posiłków czy pomoc w ich spożywaniu.

Czy każdy senior może skorzystać z bonu senioralnego?

Wg zapowiedzi rządu, bon senioralny będzie przyznawany na podstawie kryterium dochodowego. Dodatkowym warunkiem jest aktywność zawodowa oraz zarobki na poziomie co najmniej minimalnej krajowej osoby zobowiązanej do alimentacji, zazwyczaj jest to dziecko seniora. Szacuje się, że z nowego programu wsparcia skorzysta przynajmniej 535 tysięcy osób. Wniosek o przyznanie bonu może złożyć rodzina, w porozumieniu ze starszą osobą.

Jakie są szczegółowe warunki?

Warunki, które należy spełnić to przede wszystkim nieprzekroczenie pewnego limitu dochodowego przez seniora ubiegającego się o bon, który wynosi 5 tysięcy zł brutto miesięcznie. Dodatkowo, członek rodziny składający wniosek i prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe nie może zarabiać więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, maksymalny dochód to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Aplikowanie o bon będzie wymagało złożenia wniosku w formie elektronicznej. Ważnym elementem wniosku ma być kwestionariusz oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb seniora. Chodzi tu m.in. o podstawowe potrzeby życiowe, kontakty z otoczeniem, wsparcie w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych oraz dostęp do świadczeń zdrowotnych. Zgodę na złożenie wniosku musi wyrazić sam senior.