Następna grupa seniorów otrzymuje podwyższone emerytury. Jak upewnić się, że ZUS prawidłowo zastosował waloryzację?

Od początku marca, dokładnie od 1-go dnia tego miesiąca, emerytury, renty i inne świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zostały zwiększone poprzez proces waloryzacji. Pierwsza grupa beneficjentów otrzymała już podwyższone świadczenia w ostatni piątek. Niemniej jednak, oficjalne decyzje ZUS w tej sprawie zostaną rozesłane dopiero w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. W jaki sposób więc można sprawdzić, czy emerytura wypłacona w marcu została odpowiednio skorygowana?

Dzisiaj, czyli we wtorek 5 marca oraz jutro, środę 6 marca, kolejne grupy seniorów otrzymają swoje podwyższone emerytury z uwzględnieniem waloryzacji – ZUS przekaże je na ich konta bankowe lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Kolejny przelew zostanie wykonany jeszcze w ten piątek, 8 marca – świadczenia te trafią do emerytów, którym zwykle są one przekazywane dziesiątego dnia każdego miesiąca. Nadmienić należy, że z powodu niedzieli wypadającej w tym roku 10 marca, świadczenia zostaną wypłacone wcześniej, dokładnie 8 marca.

ZUS rozpoczął już proces wysyłania podwyższonych emerytur: pierwsze z nich trafiły do beneficjentów 1 oraz 5 i 6 marca. Kolejne terminy przewidziane na wypłaty to 15, 20 i 25 marca. Gdy ten proces się zakończy, wszyscy emeryci powinni otrzymać swoje świadczenia w nowej, zwaloryzowanej kwocie.

Waloryzacja, czyli procedura polegająca na zwiększeniu nominalnej wartości świadczenia, aby utrzymać jego rzeczywistą wartość na niezmienionym poziomie, jest realizowana przez ZUS każdego roku. Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, objaśnia jak przebiega ten proces.

Proces ten polega na pomnożeniu kwoty świadczenia, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, przez wskaźnik waloryzacji. Wartość wskaźnika waloryzacji jest uzależniona od średniorocznej inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów za poprzedni rok i zwiększona o co najmniej 20 procent rzeczywistego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.