Nowe tablice długotrwałości życia GUS mogą obniżyć wysokość przyszłych emerytur

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z dorocznym zwyczajem, pod koniec marca wydał nowe tabele średniego oczekiwanego czasu trwania życia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie się nimi kierować przy ustalaniu kwot emerytur w najbliższym czasie. Niestety, przewidywana zwiększona długość życia może zaowocować niższymi świadczeniami.

26 marca 2024 roku GUS ogłosił najnowsze tabele przewidywanej dalszej długości życia dla kobiet i mężczyzn. Co roku publikowane są one i obowiązują od początku kwietnia do końca marca następnego roku. ZUS wykorzystuje te dane przy określaniu kwot emerytur dla osób, które składają wniosek o to świadczenie.

We wspomnianych tabelach, przewidywana średnia długość życia jest wyrażana w miesiącach i zależy od aktualnego wieku osoby. Na przykład, zgodnie z szacunkami GUS, 30-latek ma przed sobą 588,7 miesięcy życia, czyli około 49 lat. Dla osoby w wieku 50 lat wartość ta wynosi 365,2 miesięcy, co odpowiada około 30 latom.

Podczas tworzenia tych tablic uwzględniane są najnowsze informacje o umieralności. W ostatnich latach średnia długość życia była krótsza, co było spowodowane między innymi przez pandemię i związany z nią wzrost śmiertelności. Jednak już rok temu prognozowana długość życia zaczęła rosnąć w porównaniu do lat 2021-2022, a trend ten utrzymuje się także w tym roku.

Porównując z danymi opublikowanymi w 2023 roku, przewidywana średnia długość życia jest wyższa. Osoba, która przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, może spodziewać się średnio 264,2 miesięcy życia, podczas gdy rok temu wskaźnik ten wynosił 254,3 miesięcy. Dla osób w wieku 65 lat przewidywana długość życia wynosi obecnie 218,9 miesięcy, w porównaniu do 210 miesięcy rok temu. To oznacza, że średnia długość życia wzrosła – dla 60-latków o prawie 10 miesięcy, a dla 65-latków o prawie 9 miesięcy.

Na koniec warto dodać, że według tablic opublikowanych w 2021 roku, dla osoby w wieku 60 lat przewidywano 247,7 miesięcy życia, a dla osoby 65-letniej – 204,4 miesiące. W 2022 roku prognozy te były jeszcze mniej optymistyczne i wynosiły odpowiednio dla 60-latków – 238,9 miesięcy, a dla 65-latów – 196,2 miesięcy.