Wymóg okazania dokumentu tożsamości przy odbiorze emerytury: Konieczność zgodnie z przepisami obowiązującymi od kwietnia 2023 roku

Jest to fakt, że większość seniorów korzysta z możliwości otrzymywania regularnej, jak i dodatkowej emerytury bezpośrednio na swoje konto bankowe. Niemniej jednak, istnieje grupa emerytów, która co miesiąc spotyka się z listonoszem, aby otrzymać swoje świadczenie w formie gotówki. Od kwietnia 2023 roku listonosz może jednak poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości. W przypadku braku takiego dokumentu, istnieje ryzyko nieotrzymania standardowego świadczenia, a także np. tzw. trzynastej emerytury.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że od września 2023 roku prawie 80% emerytów i rencistów otrzymuje swoje świadczenia na rachunek bankowy. Mimo że liczba ta stale się zwiększa, około jednej piątej wszystkich świadczeniobiorców wybiera metodę odbioru emerytury poprzez przekaz pocztowy, co wiąże się z osobistym kontaktem z listonoszem.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w kwietniu 2023 roku, listonosz ma prawo zażądać od odbiorcy świadczenia przedstawienia dokumentu tożsamości celem jej weryfikacji. Taka procedura może mieć miejsce nawet w sytuacji, gdy listonosz jest osobą znajomą dla odbiorcy. Jeżeli emeryt nie zdecyduje się na okazanie dokumentu lub go nie posiada, pracownik Poczty Polskiej ma prawo odmówić wydania świadczenia.

Przepisy z kwietnia 2023 roku upoważniły pracowników Poczty Polskiej do sprawdzania tożsamości osób odbierających przekazy pieniężne, takie jak emerytura czy renta. Wymaga to jednak spisania danych z przedstawionego dokumentu. Wprowadzenie tej procedury wywołało wiele kontrowersji, szczególnie wśród osób, dla których emerytura stanowi jedyne źródło dochodu. W odpowiedzi na te głosy sprzeciwu, Poczta Polska dokonała analizy i wprowadziła zmiany do swojego regulaminu, jak podaje portal Prawo.pl.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, zawartymi w paragrafie 17 ustęp 1 Regulaminu świadczenia usługi przekaz pocztowy, nie jest konieczne okazywanie dokumentu tożsamości pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze przekazów od jednostki sektora finansów publicznych, w tym emerytur i rent, jeśli pracownik zna osobę, której przekazuje pieniądze.

Ustęp 1 wspomnianego regulaminu stanowi, że kwotę przekazu pocztowego można wypłacić po uprzednim ustaleniu przez pracownika Poczty Polskiej osoby uprawnionej do odbioru zgodnie z ustawą, sprawdzeniu tożsamości odbiorcy – o ile nie jest on znany osobiście pracownikowi Poczty Polskiej, i uiszczeniu przez odbiorcę opłat ciążących na przekazie pocztowym. Otrzymanie kwoty przekazu pocztowego musi zostać dodatkowo potwierdzone na odpowiednim dokumencie odbioru.