Znaczenie przyjaźni dla zdrowia i jakości życia człowieka

Przyjaźń odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym byciu, sprawując wpływ nie tylko na nasze samopoczucie emocjonalne, ale również na nasze zdrowie fizyczne. Istota ludzka jest stworzona do życia w społeczeństwie, co oznacza, że wymaga kontaktu z innymi ludźmi. Samotność jest stanem, który niweluje radość życia i prowadzi do licznych negatywnych konsekwencji. Przyjaciele to osoby, które są z nami zarówno w chwilach radosnych jak i smutnych, służą nam wsparciem, zrozumieniem i pocieszeniem.

Prawdziwa przyjaźń jest zjawiskiem rzadkim, lecz niezwykle cennym w życiu każdego człowieka. Mimo iż najistotniejsze dla nas są relacje budowane z najbliższą rodziną czy partnerem życiowym, to wartość prawdziwej przyjaźni nie jest ani trochę mniejsza. Nieoceniona wartość przyjaźni wynika przede wszystkim z jej wpływu na naszą kondycję psychiczną i fizyczną – to jak się czujemy w relacjach z innymi przełożyć się może na stan naszego organizmu.

Badania naukowe potwierdzają korzystny wpływ przyjaźni na zdrowie. Wyniki badań pokazują, że osoby posiadające silne wsparcie społeczne, w tym krąg przyjaciół, cieszą się lepszym zdrowiem zarówno fizycznym jak i psychicznym, w porównaniu do osób żyjących w izolacji. Według badań przeprowadzonych na grupie seniorów, osoby te miały mniejsze ryzyko wystąpienia problemów z sercem oraz innych chorób przewlekłych, jeżeli posiadały bogate życie towarzyskie (źródło: Holt-Lunstad, Smith, & Layton, 2010).

Badania przeprowadzone na grupie młodzieży dowiodły zaś, że posiadanie przyjaciół zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji i innych zaburzeń psychicznych (źródło: Laursen & Hartl, 2013). Troska o zdrowie powinna obejmować więc nie tylko aktywność fizyczną, ale też pielęgnację relacji z bliskimi nam osobami.

Przyjaźń jest także źródłem poprawy jakości naszego życia oraz zdrowia emocjonalnego. Ludzie, którymi się otaczamy są dla nas oparciem emocjonalnym i pomagają nam uporać się z trudnościami. Badanie z 2004 roku potwierdziło, że osoby posiadające przyjaciół częściej przeżywają pozytywne emocje i rzadziej doświadczają tych negatywnych, takich jak samotność czy smutek (źródło: Diener & Seligman, 2004).

Przyjaźń wpływa również na naszą percepcję świata, wprowadzając różnorodność i nowe doświadczenia do naszego życia. Mając przyjaciół mamy możliwość spojrzenia na świat z innej perspektywy.

Kolejnym aspektem jest wpływ przyjaźni na długość naszego życia. Badania przeprowadzone w 2010 roku wykazały, że osoby mające większe grono przyjaciół żyją dłużej niż te, które nie utrzymują zbyt wielu relacji towarzyskich. Przypuszcza się, że wpływ ten ma związek z tym, że przyjaciele pomagają nam radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, które mogą skrócić nasze życie (źródło: Holt-Lunstad, Smith, & Layton, 2010).