Program "Bezpłatne leki 65+" – kto ma prawo do wystawienia recepty i jakie warunki trzeba spełnić?

Od września 2023 roku, program „Bezpłatne leki 65+” umożliwia osobom mającym co najmniej 65 lat korzystanie z bezpłatnych leków. Włączono do niego blisko 3,8 tys. różnych środków farmakologicznych przeznaczonych dla grupy wiekowej od 65 do 74 lat. Ale jakie są wymogi, poza tymi związanymi z wiekiem, które muszą być spełnione?

Program został wprowadzony w życie 1 września 2023 roku, jako rozbudowana wersja poprzedniego programu „Leki 75+”. Na początku funkcjonowania nowego programu, lista darmowych leków dla osób powyżej 65 lat zawierała niemalże 3800 różnorodnych preparatów, reprezentowanych przez indywidualne kody GTIN. Program objął ponad 420 aktywnych składników, które zostały podzielone na 271 specyficznych grup limitowych. Sprawdzenie zgodności wieku pacjenta odbywa się poprzez numer PESEL.

Szeroki zakres leków obejmuje takie jak: leki obniżające poziom cholesterolu, przeciwnadciśnieniowe, hormonalne, stymulujące układ odpornościowy, przeciwpadaczkowe, przeciwzakrzepowe i wiele innych, używane w leczeniu różnych schorzeń, takich jak choroby układu oddechowego, urologiczne czy układu pokarmowego. Pełny wykaz leków dostępnych za darmo można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Jednakże inauguracja programu spotkała się z pewnymi problemami. Wiele osób uprawnionych do darmowych leków stwierdziło, że recepty wystawione do końca sierpnia nie dawały im prawa do bezpłatnych medykamentów. Kluczowa okazała się data wystawienia recepty, a nie jej realizacji. Taka sytuacja spowodowała znaczne zamieszanie i doprowadziła do tego, że wielu seniorów musiało ponownie zgłosić się do lekarza po nowe recepty.

Dyskusje na ten temat podjęli również Pracodawcy Ochrony Zdrowia, którzy twierdzili, że decydującym czynnikiem powinna być data zakupu leku, a nie data wystawienia recepty. Wprowadzili swoje rozważania do Rzecznika Praw Obywatelskich, który z kolei zwrócił się do dyrektora odpowiedzialnego za politykę lekową w Ministerstwie Zdrowia o wyjaśnienia.

W odpowiedzi na liczne zastrzeżenia, został utworzony specjalny zespół. Jego głównym celem jest opracowanie efektywnych rozwiązań, które umożliwią bezproblemowy dostęp do darmowych leków dla uprawnionych osób. W skład zespołu wchodzą eksperci z różnych dziedzin medycyny, przedstawiciele kluczowych departamentów oraz organizacji związanych ze zdrowiem publicznym. Misją grupy jest stworzenie jasnych wytycznych, które uprością proces przepisywania leków przez lekarzy i pielęgniarki oraz wprowadzenie systemu monitorującego ewentualne nadużycia.